Obituaries

Ima Love Young thumbnail

Ima Love Young

March 31, 1916 - April 16, 2018

Visitation:
Friday, April 20, 2018

Minnie “Faye” Franklin thumbnail

Minnie “Faye” Franklin

October 5, 1931 - April 13, 2018

Visitation:
Thursday, April 19, 2018

Suzanne “Suzie” Booker thumbnail

Suzanne “Suzie” Booker

May 14, 1950 - April 13, 2018

Visitation:
Tuesday, April 17, 2018

Margaret Jane Weddle thumbnail

Margaret Jane Weddle

April 12, 1923 - April 12, 2018

Service:
Saturday, April 21, 2018

Dennis M. McMillan thumbnail

Dennis M. McMillan

July 11, 1952 - April 7, 2018

Service:
Monday, April 23, 2018

Robert S. (Bob) Basham thumbnail

Robert S. (Bob) Basham

December 6, 1944 - April 7, 2018

Service:
Monday, April 16, 2018

Dorothy F. (Witt) Harris thumbnail

Dorothy F. (Witt) Harris

October 13, 1926 - April 10, 2018

Service:
Saturday, April 14, 2018

Mark Wayne Cone thumbnail

Mark Wayne Cone

May 26, 1961 - April 9, 2018

Visitation:
Friday, April 13, 2018

Ricky L. “Rick” Hood thumbnail

Ricky L. “Rick” Hood

July 11, 1953 - April 6, 2018

Visitation:
Monday, April 9, 2018

Luke Justin Frizzell “LuLu” thumbnail

Luke Justin Frizzell “LuLu”

February 26, 2016 - April 3, 2018

Visitation:
Monday, April 9, 2018